Media about us

The Committee on the Elimination of Discrimination against Women today concluded its consideration of the fifth periodic report of Kyrgyzstan, with Committee Experts asking about the country’s list of jobs which women were prohibited from holding, and about the participation…

Dopady sibiřské zlaté horečky: Současná těžba zlata na Sibiři má dalekosáhlé ekologické i sociální důsledky. Nejde přitom jen o devastaci divoké přírody, ale také o ničení kultur původních kmenů. Ruské úřady nicméně nad katastrofickou situací spíše zavírají oči. Ruská Sibiř…