31.05.2023

Захист дітей в умовах війни та міграції: відео-інструкції для дітей про небезпеки сексуалізованого насильства та об’єктивізації

Антидискримінаційний центр «Меморіал»-Брюссель створив нову серію відео-інструкцій для дітей – цього разу щодо небезпек сексуалізованного насилля та об’єктивізації. Діти побачать п’ять серій про базові права дитити на безпеку та захист, порушення кордонів фізичних і емоційних та спооби захисту, про онлайн небезпеки і підвищенні ризики для дітей під час війни та вимушеної міграції жінок і дітей.

Відео українською мовою тривають 2-3 хвилини та призначені для дітей від 7 років, також можуть бути цікаві молодшим дітям або старшим підліткам, які ніколи не мали формального навчання чи розвмов на ці теми.

Актуальність просвіти на тему сексуалізованного насилля та об’єктивізації для дітей не може бути недооцінена. За даними Internet Watch Foundation, Україна входить до топ-3 постачальників дитячого порно у світ. Жертвами стають діти вже з 7 років. За даними Ради Європи, кожна 5-та дитина хоч раз в житті переживала сексуалізоване насильство, переважно — з боку людей, близьких до них, а в 30% випадків — родичів.

АДЦ «Меморіал»-Брюссель працює з темою захисту прав дітей багато років. Культура попередження, превентивні та просвітницькі дії як з боку організацій громандянського суспільства, так і з боку школи, батьків та влади можуть допомогти запобігти порушенням прав дітей, підвищити рівень безпеки в цій сфері та створити комфортне середовище для всіх дітей в Україні.

Дивіться перші дві серії, а згодом і наступні – за лінкком “Серіал для дітей – Базові знання про сексуалізоване насилля”


Защита детей в условиях войны и миграции: видео-инструкции для детей об опасностях сексуализированного насилия и объективизации

Антидискриминационный центр «Мемориал»-Брюссель создал новую серию видео-инструкций для детей — на этот раз об опасностях сексуализированного насилия и объективизации. Дети увидят пять серий о базовых правах ребенка на безопасность и защиту, о нарушении границ физических и эмоциональных и способах защиты, об онлайн опасностях и повышенных рисках для детей во время войны и вынужденной миграции женщин и детей.

Видео на украинском языке, длящиеся 2-3 минуты, предназначены для детей от 7 лет, а также могут быть интересны младшим детям или старшим подросткам, которые никогда не проходили формального обучения или разговоров на эти темы.

Актуальность освещения тем сексуализированного насилия и объективизации для детей не может быть недооценена. По данным Internet Watch Foundation, Украина входит в топ-3 поставщиков детского порно в мир. Жертвами становятся дети уже с 7 лет. По данным Совета Европы, каждый 5-й ребенок хоть раз в жизни переживал сексуализированное насилие, преимущественно — со стороны людей, близких к ним, а в 30% случаев — со стороны родственников.

АДЦ «Мемориал»-Брюссель работает с темой защиты прав детей много лет. Культура предупреждения, превентивные и просветительские действия как со стороны организаций гражданского общества, так и со стороны школы, родителей и власти могут помочь предотвратить нарушения прав детей, повысить уровень безопасности в этой сфере и создать комфортную среду для всех детей в Украине.

Все серии постепенно будут выложены по ссылке “Серіал для дітей – Базові знання про сексуалізоване насилля”

this post is also available in: Английский, Украинский